Д-р Деян Йорданов

Дентален лекар

Д-р Мария Мутафчиева

Дентален лекар

Доктор Мария Мутафчиева – специалист по Пародонтология и заболявания на оралната лигавица.
Д-р Мария Мутафчиева се дипломира през 2011 година във Факултета по Дентална медицина към Медицински Университет – Пловдив, като медалист на випуска. Асистент е към Катедра “Пародонтология и заболявания на оралната лигавица” на ФДМ– Пловдив. Преминала сертифицирани курсове за работа с дентални лазери, ежегодно участва в провежданите конгреси по Лазерна дентална медицина у нас и в чужбина.
През 2018 защитава дисертационната си разработка, касаеща съвременна немедикаментозна терапевтична модалност на лихен планус с диоден лазер.

Д-р Мария Мутафчиева

Дентален лекар